آزمون های رشد آزموت
برای اولین بار در کشور

آزمون‌های آزموت نه به درصد بلکه به رشد درصد اهمیت می‌دهند.
کارنامه آزمون‌های آزموت، فاقد تراز و رتبه کل است. ما معتقدیم تراز و رتبه، معیار سنجش و گزینش کنکور و دانشگاه است نه آزمون‌های رشد تحصیلی. رتبه‌بندی دانش‌آموزان در آزمون‌های آزموت براساس مقدار رشد آن‌ها از آزمون قبل است. دانش‌آموزانی که نسبت به آزمون قبل خود، بودجه بیشتر و دشوارتری را مطالعه و درصد بیشتری را کسب کنند، امتیاز و رتبه رشد بهتری دارند. در این ساختار همه دانش‌آموزان به پیشروی بیشتر و بهتر تشویق خواهند شد.

پیام بده و رشد کن

نمره ۱۸ همیشه از ۱۷ بهتر نیست! قضاوت و تشویق بدون توجه به روند باعث ناامیدی و افت دانش‌آموزان ضعیف و غرور و افت دانش‌آموزان قوی خواهد شد. رسیدن از نمره ۱۵ به ۱۷، باارزش‌تر از حفظ و تکرار نمره ۱۸ است. در آزمون‌های آزموت، در هر سطحی که باشید، هربار فرصت دارید بهترین رشد و بهترین رتبه را از آن خود کنید.

پیام بده و رشد کن

بودجه‌بندی آزمون‌ها براساس سطح، سرعت پیشروی و برنامه کلاس‌ها و مدارس شماست. به‌دلیل ارتباط و شناخت دقیق مشاور یا مدرس هر دانش‌آموز از برنامه، سطح، هدف و کلاس‌های او، بودجه‌بندی آزمون‌های هر دانش‌آموز به‌عهده مشاور یا مدرس او است.
آزمون‌گیرنده‌ها، صرفاً بودجه‌بندی آزمون دانش‌آموزان خود را مشخص کرده و سفارش آزمون را به‌عهده دارند. ساخت آزمون و طرح سوالات توسط تیم مولفین آزموت و بدون اطلاع آزمون‌گیرنده و آزمون‌دهنده خواهد بود.

پیام بده و رشد کن

با وجود آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده با بودجه‌بندی و سوالات متفاوت هر دانش‌آموز، امکان تقلب و تضییع حق آزمون‌دهندگان در آزمون‌های آزموت وجود ندارد.

پیام بده و رشد کن

آزمون‌های آزموت هر هفته برگزار می‌شود. آزمون‌دهندگان می‌توانند پنج‌شنبه یا جمعه در آزمون خود شرکت کنند. آزمون هفتگی باعث انگیزه، نظم و بازدهی بیشتر شما خواهد شد.

پیام بده و رشد کن